ماشین الات

  • برش سی ان سی
  • گیوتین ورق
  • خم کن ورق
  • نورد ورق و لوله
  • حوضچه خشک

ماشین الات و امکانات